خو. اهرم امتحان اندیشه داشت ازم کمک خواست منم گفتم باید بهم حال بدی که کمکت کنم مکالمه فارسی

100%
  • 3 months ago
  • 1 505
  • 4:29
Comments: