رفتم تو اتاق خوا . هرم دیدم یاشکی داره جق میزنه رفتم رو تخت ترتیبشو دادم ال قبول نکرد مکالمه فارسی

100%
  • 3 months ago
  • 653
  • 2:35
Comments: